Dr Eliza Krzyńska-Nawrocka w ANTOLOGII SABAT

2021-08-20 0 Przez PHBooks

Zamknięciem dwutomowej „Antologii Sabat” będzie artykuł dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej. To drugi tekst nawiązujący do twórczości Guya w ujęciu kulturowym.
O pierwszym prof. Dariusza Brzostka pisaliśmy wcześniej.
Tym razem postaramy się podsumować lata 90. XX wieku w literaturze grozy.
Artykuł Pani doktor dotyczył będzie min: tzw. Złotej Ery Horroru w Polsce w latach 1990-1994, recepcji horroru, literatury grozy lat 90. w Polsce, jej wybranych realizacjach, o pojawiających się w nich konwencjach literackich, symbolach i niesamowitościach, oczywiście z uwzględnieniem twórczości Guya N. Smitha.

Eliza Krzyńska-Nawrocka – historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, autorka książek Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego (2012, wyd. II 2019), De te fabula narratur… Lektury labiryntów – labirynty lektur. Studia i szkice (2018), Twarze poezji (2019) oraz licznych recenzji, artykułów i szkiców krytycznych. Interesuje się mitografią, kulturą popularną oraz literaturą i filmem grozy. Mieszka i pracuje w Tarnowie.

Fot. P. Topolski