Prace nad Antologią Sabat trwają.

2021-06-24 0 Przez PHBooks
Ponieważ pierwsze tomy Sabat Antologii są niemal gotowe, to powoli przymierzamy się do częściowego składu.
Tak wygląda plan pierwszego tomu książki, ale uprzedzam, na brudno, bardzo brudno.
Wstępnie w pierwszym tomie powinny pojawić się cztery części Sabata i część materiałów dodatkowych, zaś „dwójka” to obok pozostałych sabatów, opowiadania polskich autorów i reszta materiałów przekazanych min. przez rodzinę autora.